Kemijska/Petrokemijska industrija

kemija i petrokemija

U petrokemijskoj industriji javlja se prirodna potreba za upravljanje procesima u proizvodnji i pripremi nafte i zemnog plina. U jednom takvom sustavu objekti automatizacije su raznoliki: od bušotina s bušotinskim sustavima, kolektorskog, separatorskog sustava pa sve do naftovoda s pumpnim stanicama i rezervoarima. U automatiziranom  sustavu provodi se optimalan režim proizvodnje po bušotinama, postiže se poboljšani nadzor i praćenje rada i propustljivosti naftovoda. Isto tako, regulira se proces zagrijavanja nafte u naftovodu i sve to uz smanjenje operativnih troškova. Svi važni parametri u sustavu se prate i snimaju, analiziraju i zatim donose određene odluke. Danas je vrlo važno imati automatizirani prijenos nafte i prirodnog plina. Zbog toga je razvijen cjevovodni transport od naftnih polja pa sve do rafinerija i naftnih potrošača. Ovakvi sustavi obuhvaćaju pumpne i kompresorske stanice koje osiguravaju protočnost. Pri automatiziranom transportu nafte koriste se SCADA sustavi za nadzor cijelog sustava.

Nivoflip

nivoflip

Nivopoint

nivopoint

Energetska postrojenja

energetska postrojenja

Rashladni sustavi s vodom kao rashladnim sredstvom u modernoj pogonskoj tehnici imaju veliku ulogu. Elektrane, plinske turbine i nuklearni reaktori ne mogu ostvarivati svoje funkcije bez rashladne vode. Svaki stroj koji proizvodi toplinsku energiju troši rashladnu vodu. Odvođenje topline je nužno kod tehnoloških procesa. Na industrijsku rashladnu vodu postavljaju se točno određeni zahtjevi na njen sastav i zato je nužna priprema i obrada vode za rashladne svrhe. Isto tako, nužno je osigurati regulacijski protok rashladnim cijevima uz ispunjenje određene kvalitete hlađenja. Također je nužno brinuti i o otpadnim vodama koje napuštaju ovakva postrojenja da budu unutar dopuštenih granica. Neki od vrlo važnih mjernih instrumenata karakteristična za ovo područje prikazana su ispod.

Nipress

nipress

Thermocont

thermocont

Proizvodna industrija

Proizvodna industrija

U proizvodnim sustavima, voda se koristi na direktan način ili pak kao usputno sredstvo za ostvarivanje određenih uvjeta. Razne prehrambene industrije, idustrije pića i sl. moraju koristiti visoko kvalitetnu, tehnološki usavršenu i automatiziranu opremu kako bi zadovoljili visoke standarde. Proizvodne linije takvih postrojenja sastoje se od različitih strojeva, no u svakom postrojenju prisutna je razgranata mreža cjevovoda kojima se tekućina dovodi i odvodi s proizvodnih mjesta. Sve veći zahtjevi za kvalitetom konačnog proizvoda vode do potpuno automatiziranih postrojenja i na tržištu postoje kompletna rješenja od mjerne pa do regulacijske opreme. U ovoj grani industrije važan čimbenik je i smanjenje prekomjerne potrošnje vode i stvaranja velikih količina otpadnih voda koje nužno nastaju. Koristeći vrhunsku opremu tvrtke Nivelco takvi gubitci se minimiziraju i pritom se ostvaruje dodatni profit. Neki od karakterističnih uređaja prikazani su u nastavku.

anacont

anacont

Nivofloat

nivofloat

Pitka voda i odvodnja

Pitka voda i odvodnja

U 2010. godini 84% svjetske populacije ima pristup vodi iz svoje kuće ili u slabije razvijenim zemljama iz zajedničkih slavina. Opskrba pitkom vodom najvažniji je pokazatelj javnog zdravlja. Zbog toga, u svijetu su se razvijali vodoopskrbni sustavi još u dalekoj prošlosti. Današnji moderni sustavi su napretkom tehnologije potpuno automatizirani i obično se sastoje od sljedećih komponenti.

  1. Sustav drenaže. Prošireno zemaljsko područje gdje površinska voda i voda otopljena od snijega konvergira prema jednoj točki.
  2. Nalazišta čiste vode. Prirodna spremišta vode poput jezera, rijeka i podzemnih spremnika vode.
  3. Postrojenja za pročišćavanje vode. Nakon pročišćavanja voda se najčešće podzemnim cijevima prenosi dalje u sustavu.
  4. Spremnici vode. Pročišćena voda se pohranjuje u rezervoarima, spremnicima vode, vodenim tornjevima i sličnim postrojenjima.
  5. Pumpne stanice. Osiguravaju željeni protok i u slučaju kad gravitacijska sila djeluje nepovoljno.
  6. Cjevovodi do korisnika. Razgranata mreža cijevi za distribuciju vode do potrošača.
  7. Izlazi na kanalizaiju. Nakon upotrebe voda se odvodi u sustav kanalizacije

Da bi se optimirao rad jednog ovakvog izrazito kompleksnog sustava potrebno je koristiti jako sofisticiranu opremu poput sljedećih komponenti.

Multicont

multicont pitka voda i odvodnja

Pilotrek

Poljoprivredni objekti

poljoprivredni objekti

Silos je objekt za pohranjivanje i skladištenje raznih materijala. Koriste se ponajviše u poljoprivredi za pohranu žitarica i materijala u zrnu. Postoje u različitim izvedbama, no imaju zajedničku svrhu. Moraju biti sposobni spremiti skladištenu robu i očuvati ju u dobrom stanju. Pohranjivanje višetonske količine materijala unutar silosa nosi rizik samozapaljivanja. Sve do današnjice solosi imaju jako nisku razinu nadzora veličina od interesa. Često je slučaj da temperatura sila je nepoznata a razina popunjenosti spremnika grubo procijenjena.

Kako bi ostvarili bolju kontrolu procesa koji se odvijaju unutar silosa potrebna je modernizacija. Velika veličina silosa posjeduje sinoptički prikaz stanja koji više ne zadovoljava potrebe današnjice. S razvojem tehnologije, možemo ponuditi potpuno digitalizirani sustav za nadzor i prikupljanje podataka te zatim njihovu vizualizaciju na računalu. (SCADA system). Cijeli sustav je potpuno automatiziran i pristup informacijama je moguć u bilo koje vrijeme. Podatci se također mogu prikazivati kako krajnji korisnik to želi.

scada sustav

Mjerenje temperature

Jedna od krucijalnih varijabli od interesa je temperatura unutar silosa, Temperatura žitarica se mora nadzirati kroz cijeli silos. Ako prateći dijagram promjene temperature primjetimo da se nešto događa, možemo na vrijeme reagirati. Opasne promjene temperature mogu proizvesti alarm koji će obavijestiti operatera damora reagirati. Mjereni podatci se prikupljaju lokalnim regulatorima i zatim se proslijeđuju na sustav sa SCADA-om. Na slijedećoj slici je prikazan Multi-point temperaturni senzor koji ima do 15 sonda za mjerenje temperature. Sonde su smještene na međusobno ekvivalentnoj udaljenosti.

 

Gold

Bežična upravljanja Gold

Najnovija generacija GOLD serije razvijena od strane Itowe integrirani su u najmanjim standarnim predajnicima. Sa svojom smanjenom veličinom može sigurnosno i s dovoljnom preciznošću kontrolirati standardne dizalice kao i elektromehanički vođene strojeve. Ergonomski dizajn omogućuje jednostavnu upotrebu i daje slobodu drugoj ruci kako bi operator mogao pripomoći u kontroli ukrcanog tereta.

Winner

Bežična upravljanja Winner

WINNER bežični uređaj je dizajniran za široko područje primjene. Predajnik ima 10 tipki i 5 statusnih LED-dioda s kojima može ostvariti brojne mogućnosti i specijalne funkcije. Proizveden je od materijala otpornih na udarce i razne vremenske uvjete. Baterija se nalazi unutar kućišta predajnika i na taj način upravljački sustav čini autonoman sustav. S ovim uređajem implementirana je napredna tehnika inteligentnog mjenjanja frekvencija (Inteligent Changing  Frequency Management). Ona omogućava automatsku detekciju kanala unutar frekvencijskog pojasa koji je najprikladniji za upotrebu i pritom izbjegava moguću interferenciju s drugim sličnim uređajima u okolici.

Tunner

Bežična upravljanja Tunner

TUNNER serija proizvoda unutar svoje kompaktne veličine obuhvaća sve osnovne funkcije udaljenog radio upravljanja. Kompaktni predajnik ima sedam tipki i jednu tipka za slučaj opasnosti. Projektiran je da zadovoljava zahtjevima velike većine industrijskih primjena. Podržava napredno svojstvo inteligentnog mjenjanja frekvencija. (Intelligent Changing Frequeny Management). Cijeli sustav je opremljen s malim modularnim prijemnikom. Jednostavno se postavlja pomoću pričvršćivanja magnetom.