Magnetske grede

Dizalice ponekad imaju zadatak prenijeti ili podići razne predmete koji su svojim oblikom neprikladni za upotrebu vitla. Prijenos čeličnih limova, tankih ploča i drugih izduženih metalnih predmeta može biti problematično za standardne dizalice. Zbog toga, kao posebno rješenje nudimo magnetske grede za transport čeličnih limova koje iskorištavaju svojstva magnetskog polja duž cijele grede i prenose teret bez savijanja i mogućih stalnih deformacija. Postoje više vrsta magnetskih greda, no rad bilo koje je baziran na istom principu.

U nastavku, on će biti opisan uz dane karakteristike jednog konkretnog rješenja. Magnetske grede napravljene su kombiniranjem permanentnih magneta i metala koji su podložni magnetiziranju.Dodatna opcija je uključivanje elektromagneta. Formira se željezni jaram koji se sastoji od feromagnetske krune i permanentnih magneta. Oni se nalaze na rubovima krune poput istaknutih magnetskih polova. Oko izmjeničnih permanentnih magneta omotava se zavojnica kroz koju kratkotrajno proteče struja. Ovisno o polaritetu, magnetsko polje magneta se može pojačavati (magnetizacija) ili poništavati (demagnetizacija). Da bi se predmet priljubio uz gredu i podigao, potrebno je pojačati magnetsko polje. Dakle, magnetizirano stanje se javlja prilikom nošenja predmeta. Stvara se snažni krug magnetske indukcije koji se zatvara preko prenošenog predmeta. Magnetsko polje mora biti dovoljne jačine da ispunjava sigurnosne zahtjeve dok prenosi predmet. Pri samom dohvaćanju predmeta, polje ne smije biti prejako jer će se npr. magnetima obuhvatiti više limova nego što treba. Javlja se potreba za kontroliranjem magnetskog polja puštanjem struje kroz zavojnice. Projektirani regulator mora na temelju predmeta koji se prenosi i njegovih karakteristika proračunati kolika magnetska sila je dovoljna da se predmet odvoji od grupe istovrsnih predmeta, a da ne poremeti ostale predmete. Nakon dohvaćanja lima, zatvara se jače magnetsko polje koje osigurava siguran prijenos. Promjenom polariteta izmjeničnih magneta, magnetski krug unutar modula se demagnetizira što omogućava odvajanje predmeta od grede. Na taj način, magneti gube svoja svojstva i predmet se otpušta. Za otpuštanje predmeta potrebno je također, razviti upravljački algoritam koji će sigurno prizemljiti teret. Magnetni moduli dolaze s raznim dodatnim sigurnosnim elementima što prijenos čini jako pouzdanim. Jedan od glavnih sigurnosnih zahtjeva je nemogućnost demagnetiziranja  magnetskih modula dok je teret ovješen. Kako ne bi slučajno došlo do zahtjeva za demagnetizaciju od strane korisnika, pokretanje takve naredbe redovito se obavlja istovremenim pritiskom na dva tastera. Nestanak struje ne predstavlja nikakav problem budući da se predmet drži permanentnim magnetima. Struja kratko proteće pri magnetiziranju i demagnetiziranju predmeta, dok se tokom preostalog rada ne javlja. Na taj način sigurnost tereta nije povezana s mogućnošću nestanka struje jer magnetski tok osiguravaju permanentni magneti. Magnetske grede su opisane s nekim od sljedećih tehničkih karakteristika: nosivost grede, broj nosivih magnetskih modula, minimalna debljina limova, dužina limova, min./max., širina limova, max, vlastita masa itd.S

Falcon Electronic d.o.o s dugogodišnjom tradicijom upravljanja i remontima na dizalicama kao jedna od vodećih tvrtki u regiji svojom kvalitetom i stručnim inžinjerima predstavlja rješenje prijenosa predmeta dizalicama s magnetima. Uvjerite se u vrijednost našeg rada na našim mnogobrojnim referencama na dizalicama.