Modernizacija dizalica

Modernizacija dizalica

OPIS RJEŠENJA MODERNIZACIJE DIZALICA – FREKVENCIJSKI PRETVARAČI NA POGONIMA VITLA, MAČKE I MOSTA

Primjenom naponsko frekvencijskih pretvarača, brzina asinkronih motora može se precizno regulirati, a primjenom davača impulsa na osovini motora, čak i pozicionirati. Tako se lako može napraviti sinkronizacija, po brzini, momentu ili po poziciji, gdje je to potrebno Upravljanjem motora preko pretvarača odvija se na slijedeći način: programira se vrijeme zaleta i vrijeme zaustavljanja tako, da ne se ne dopuste nagle promjene, koje mogu izazvati opasno ljuljanje tereta. Prilikom zaustavljanja motoru se smanjiva brzina do nule, a zatim se uključuje kočnica (ELDRO), kad je motor već stao. Time se vijek trajanja kočnica znatno produžava i može se reći da se skoro ne troše. Dakle ovu prednost smo dobili zato jer se koči motorom. Kočenje motorom prema zadanoj krivulji omogućuje naponsko-frekvencijski pretvarač. Pretvarač nadzire motor u radu i štiti ga od preopterećenja, udara iz el. mreže, a i sam je zaštićen od motora npr. od kratkog spoja na motoru. Na display-u pretvarača mogu se kasnije očitati greške, koje je zapamtio i na taj način lakše pronalaziti kvarove.

Klizno-kolutni motori su skupi i skoro da se više ne proizvode, regulacija brzine putem klizno kolutnih otpornika, skoro da je nikakva, jer brzina ovisi od opterećenja, tako da se npr. kod pogona vitla događa da kod malih opterećenja sve brzine, (ako ih ima više) su u stvari iste, jer je klizanje jednako. Projektanti su se služili raznim trikovima, da dobiju kakvu, takvu regulaciju, kao npr. spajanje statora na dvije faze, vožnja motora pod uključenom kočnicom na manji napon, prigradnjom vrtložne kočnice i sl. Tako se nekad dogodi da u prvoj brzini prema dolje, kod malog tereta u stvari vitlo ide gore.
Primjenom frekvencijsko-naponskog pretvarača na pogonu vitla, greifera, portala i mačke ostvarujemo preciznu regulaciju brzine motora, bez obzira na smjer vrtnje motora ili opterećenje (u granicama snage pretvarača i motora). Brzina motora je regulirana i prilikom zaleta i kočenja motora, te se može programirati polagani zalet i polagano kočenje motora (najpovoljnije je kočenje po “S” krivulji). Ova funkcija pridonosi smanjenju ljuljanja tereta, a smanjuju se i mehanička naprezanja pogona. Pretvarači imaju prigrađen “čoper” i otpornik, koji omogućuje brže kočenje kod pogona mačke mosta, a kod spuštanja tereta na vitlu preuzima energiju kočenja. Pri tome pretvarač mora biti programiran da ima režim zaustavljanja tzv “RAMP TO STOP” ili uključenu npr. “S” krivulju kočenja. Sustav je dimenzoniran da može i pri radu vitla voziti teret gore, stati i oped krenuti prema gore. Također obratno može spuštati teret maksimalnom brzinom prema dolje, zaustaviti se po programiranoj krivulji i oped krenuti prema gore ili dolje.
Dodatna prednost primjene pretvarača je u tome, što se kod kvara na kliznoklutnom motoru može umjesto njega primjeniti normalni asinkroni motor, čija cijena je i do 5 puta niža u odnosu na kliznokolutni motor. Usput rečeno asinkroni motori su motori bez održavanja, jer nemaju četkice, koje se moraju redovito kontrolirati, a kvar na njima može prouzročiti i pregaranje motora. Iz izloženog se može zaključiti, da bi se zastoji na dizalicama skratili, a raspoloživost bi se povećala. Potreba za redovitim kontrolama elektro opreme bi se smanjila, jer u ponuđenom rješenju nema habajućih dijelova. Dugoročno gledano došlo bi do uštede na troškovima održavanja, uz istodobno povećavanje sigurnosti dizalica. (jer ELDRO-i više nisu radne kočnice, nego sigurnosne. Ovakvo upravljanje povoljno djeluje i na mehaničke sklopove. jer se ne dopušta npr. reverziranje pogona ina taj način uništavanje konstrukcije dizalice, reduktora motora i preopterećenja elektro opreme.
Za pokretanje motora za pogon portala, mačke, glavnog vitla i pomoćnog vitla montirali bi se frekvencijski pretvarači (imaju 150% preopterećenje za 60s). Pretvarači su opremljeni s tzv. prigušnicama (filterima), “čoperima” i otpornicima za dinamičko kočenje. Brzine svih pogona dizalice se mogu podesiti u rasponu od 5Hz do 50Hz ili u postocima od 10% do 100% nazivne brzine.

UPRAVLJANJE

Upravljanje se izvodi s bežičnim daljinskim upravljačkim upravljanjem. Time bismo dobili mogućnost upravaljanja svih pogona s po dvije brzine, što sada nije slučaj kod npr. glavnog vitla. Bežično upravljanje bi omogućili da se rukovatelj postavi u najbolji položaj u odnosu na teret, tako da ne treba koristiti signaliste. Na dizalicama u HE Sklope kod Gospića postavljeno je bežično daljinsko upravljanje, a na HE Peruča ove godine će  biti postavljeno također. Ove dizalice služe za podizanje rotora generatora kod remonta i za pomoćne poslove.

DOKUMENTACIJA

Elektro dokumentacija ima tehnički karakter i služi za potrebe održavanja dizalica. U slučaju remonta nakon završenog posla predajemo dokumentaciju izvedenog stanja, koju čine:

  • tehnički opis
  • elektro sheme (jednopolna shema i strujne sheme)
  • montažne (dispozicijske) sheme ormara
  • priključne planove
  • upute za rad i održavanje
  • upute za rukovanje
  • popis ugrađene opreme
  • dokumentacija za frekvencijske pretvarače (od proizvođača)
  • tehnički podaci za ostalu opremu