Double-click to edit button text.Double-click to edit button text.

Frekventni pretvarači

TRIOL frekventni pretvarači

Za upravljanje brzinom vrtnje asinkronog motora koriste se frekvencijski pretvarači. Frekvencijski pretvarači,
općenito se dijele na izravne i neizravne pretvarače. Izravni pretvarači podrazumijevaju da nema nikakvog međukruga
između ulaznog i izlaznog kruga. Neizravni pak se dijele s obzirom na vrstu međukruga i tako imamo pretvarače s
naponskim i strujnim međukrugom. Izravni pretvaraći poznati su pod nazivom ciklopretvaraći. Koriste se za
regulaciju brzine vrtnje asinkronih i sinkronih strojeva u području velikih snaga i u slučajevima kad je potrebno
regulirati male vrijednosti brzine vrtnje.


Za neizravni pretvarać s istosmjernim međukrugom karakteristično je da se energija uzeta iz mreže pretvara dva puta.
Najprije se pomoću usmjerivaća pretvara u istosmjernu energiju i drugi put pomoću izmjenjivača frekvencije u
energiju željenog napona i frekvecije trofaznog sustava. Pretvarač frekvencije s naponskim međukrugom sastoji se od
usmjerivača, istosmjernog međukruga i izmjenjivača upravljanog širinsko impulsnom modulacijom.

Tvrtka Falcon Electronic ovlašteni je distributer i serviser frekventnih pretvarača, mjerne opreme i softverskih rješenja ukrajinske tvrtke Triol koja ima više od 25 godina tradicije u industrijskim rješenjima te ekspertizu u teškoj industriji.
ZNAČAJKE
⦿ Softverska rješenja

⦿ Frekventni pretvarači i mjerna oprema

⦿ Ovlašteni distributer i serviser Triol opreme
REFERENCE
starchevron-down