Industrija

Automatizacija industrijskih postrojenja je nezaobilazan korak u napretku tehnike. Postojeće analogne tehnike upravljanja strojevima zamjenjuju se digitalnom vrstom upravljanja. Relejna tehnika nadomješta se digitalnim upravljanjem industrijskih računala PLC-a, a sva novija puštanja u pogon su upravo modernizirana ovom tehnikom. U svim granama gdje bitnu ulogu imaju elektromotorni pogoni, sve veći faktor ima kvaliteta upravljanja. Danas, najčešće sredstvo upravljanja brzinom vrtnje elektromotornih pogona su frekvencijski pretvarači. Njihov razvoj omogućava gotovo potpunu kontrolu upravljanje radom asinkronih i sinkronih motora. Usko povezano s motorima su CNC strojevi koji potpuno automatizirano obavljaju zadatak obrade predmeta. Jako su precizni te izvode zadatke koje ljudi ne bi mogli izvesti dovoljno kvalitetno. Nad ovom najnižom razinom upravljanja strojevima, nastavlja se hijerarhijski viša razina upravljanja koja obuhvaća dizajn i izradu nadzornih i upravljačkih mjesta. Formiraju se SCADA sustavi za koordinirano praćenje i upravljanje elektromotornim pogonima. Danas se za SCADA sustave podrazumjeva upravljački sustav za industrijska rješenja unutar postrojenja.