CNC sustavi

CNC sustavi

U modernim CNC sustavima, komponente su visoko automatizirane koristeći CAD i CAM programe. Program sadrži naredbe kako pojedini stroj treba obaviti pojedini zadatak. Program se učitava u strojeve koji ga onda izvršavaju. Za proizvodnju jednog proizvoda česta je upotreba više alatnih nastavaka i zato moderni strojevi kombiniraju sve njih na jednoj glavi. S razvojom tehnike, CNC strojevi postajali su sve jeftiniji i sve su se više primjenjivali u industriji, a obrada predmeta je postajala sve točnija i kvalitetnija. Zaobljene krivulje postalo je relativno lako pratili s alatnom glavom pa čak ni kompleksne 3D strukture nisu više predstavljale problem. CNC automatizacija drastično je ubrzala proizvodnju proizvoda. Kvaliteta je također porasla budući da više nije bilo ručnog čovjekovog rada. Na ovaj način dana je i određena fleksibilnost gdje su se željeni proizvodi mogli lako formirati promjenom trajektorije CNC stroja i alata koje koristi.
Većina današnjih CNC strojeva sastoji se od step-motora koji se rotiraju određeni broj stupnjeva kao rezultat djelovanja magnetskog polja. Step motori su jako točni i pretpostavlja se da jako rijetko step motor preskoči svoj jedan korak te se za određivanje pozicije motora dovoljno brojati poslane impulse. Step motore krasi velik razvijeni moment koji može savladat sve prepreke na koje naiđe.