Kemijska/Petrokemijska industrija

kemija i petrokemija

U petrokemijskoj industriji javlja se prirodna potreba za upravljanje procesima u proizvodnji i pripremi nafte i zemnog plina. U jednom takvom sustavu objekti automatizacije su raznoliki: od bušotina s bušotinskim sustavima, kolektorskog, separatorskog sustava pa sve do naftovoda s pumpnim stanicama i rezervoarima. U automatiziranom  sustavu provodi se optimalan režim proizvodnje po bušotinama, postiže se poboljšani nadzor i praćenje rada i propustljivosti naftovoda. Isto tako, regulira se proces zagrijavanja nafte u naftovodu i sve to uz smanjenje operativnih troškova. Svi važni parametri u sustavu se prate i snimaju, analiziraju i zatim donose određene odluke. Danas je vrlo važno imati automatizirani prijenos nafte i prirodnog plina. Zbog toga je razvijen cjevovodni transport od naftnih polja pa sve do rafinerija i naftnih potrošača. Ovakvi sustavi obuhvaćaju pumpne i kompresorske stanice koje osiguravaju protočnost. Pri automatiziranom transportu nafte koriste se SCADA sustavi za nadzor cijelog sustava.

Nivoflip

nivoflip

Nivopoint

nivopoint