Pitka voda i odvodnja

Pitka voda i odvodnja

U 2010. godini 84% svjetske populacije ima pristup vodi iz svoje kuće ili u slabije razvijenim zemljama iz zajedničkih slavina. Opskrba pitkom vodom najvažniji je pokazatelj javnog zdravlja. Zbog toga, u svijetu su se razvijali vodoopskrbni sustavi još u dalekoj prošlosti. Današnji moderni sustavi su napretkom tehnologije potpuno automatizirani i obično se sastoje od sljedećih komponenti.

  1. Sustav drenaže. Prošireno zemaljsko područje gdje površinska voda i voda otopljena od snijega konvergira prema jednoj točki.
  2. Nalazišta čiste vode. Prirodna spremišta vode poput jezera, rijeka i podzemnih spremnika vode.
  3. Postrojenja za pročišćavanje vode. Nakon pročišćavanja voda se najčešće podzemnim cijevima prenosi dalje u sustavu.
  4. Spremnici vode. Pročišćena voda se pohranjuje u rezervoarima, spremnicima vode, vodenim tornjevima i sličnim postrojenjima.
  5. Pumpne stanice. Osiguravaju željeni protok i u slučaju kad gravitacijska sila djeluje nepovoljno.
  6. Cjevovodi do korisnika. Razgranata mreža cijevi za distribuciju vode do potrošača.
  7. Izlazi na kanalizaiju. Nakon upotrebe voda se odvodi u sustav kanalizacije

Da bi se optimirao rad jednog ovakvog izrazito kompleksnog sustava potrebno je koristiti jako sofisticiranu opremu poput sljedećih komponenti.

Multicont

multicont pitka voda i odvodnja

Pilotrek