Poljoprivredni objekti

poljoprivredni objekti

Silos je objekt za pohranjivanje i skladištenje raznih materijala. Koriste se ponajviše u poljoprivredi za pohranu žitarica i materijala u zrnu. Postoje u različitim izvedbama, no imaju zajedničku svrhu. Moraju biti sposobni spremiti skladištenu robu i očuvati ju u dobrom stanju. Pohranjivanje višetonske količine materijala unutar silosa nosi rizik samozapaljivanja. Sve do današnjice solosi imaju jako nisku razinu nadzora veličina od interesa. Često je slučaj da temperatura sila je nepoznata a razina popunjenosti spremnika grubo procijenjena.

Kako bi ostvarili bolju kontrolu procesa koji se odvijaju unutar silosa potrebna je modernizacija. Velika veličina silosa posjeduje sinoptički prikaz stanja koji više ne zadovoljava potrebe današnjice. S razvojem tehnologije, možemo ponuditi potpuno digitalizirani sustav za nadzor i prikupljanje podataka te zatim njihovu vizualizaciju na računalu. (SCADA system). Cijeli sustav je potpuno automatiziran i pristup informacijama je moguć u bilo koje vrijeme. Podatci se također mogu prikazivati kako krajnji korisnik to želi.

scada sustav

Mjerenje temperature

Jedna od krucijalnih varijabli od interesa je temperatura unutar silosa, Temperatura žitarica se mora nadzirati kroz cijeli silos. Ako prateći dijagram promjene temperature primjetimo da se nešto događa, možemo na vrijeme reagirati. Opasne promjene temperature mogu proizvesti alarm koji će obavijestiti operatera damora reagirati. Mjereni podatci se prikupljaju lokalnim regulatorima i zatim se proslijeđuju na sustav sa SCADA-om. Na slijedećoj slici je prikazan Multi-point temperaturni senzor koji ima do 15 sonda za mjerenje temperature. Sonde su smještene na međusobno ekvivalentnoj udaljenosti.