Double-click to edit button text.Double-click to edit button text.

Upravljanje energijom

Rješenja za smanjenje računa za el. energiju

OGRNIČENJE MAKSIMALENE ANGAŽIRANE SNAGE POTROŠAČA

Što je to maksimalna angažirana snaga potrošača?

Maksimalna angažirana snaga je prosječna angažirana snaga iz mreže unutar 15 minutnog perioda vremena. Masimetar počinje svakih 15 minuta novo mjerenje prosječne snage. Na kraju mjeseca maksimetar zapamti najveću prosječnu snagu u proteklom mjesecu. Ta snaga se obračunava i naplaćuje.

Zašto je potrebno ograničiti maksimalnu angažiranu snagu potrošača?

Radi toga jer, HEP (Hrvatska elektroprivreda), osim potrošnje kWh, naplaćuje i angažiranu snagu. Mnogi će reći da im je u računu od HEP-a veći iznos za snagu, nego za potrošnju. Isplati li se ugraditi limitator, koji će ograničiti maksimalnu angažiranu snagu? Može se odmah zaključiti iz dobivenih računa HEP-a, a uzimajući u obzir karakter potrošača. Ako se uspije smanjiti maksimalna snaga za nekoliko desetina kilovatsati, a da se ne pravi šteta proizvodnom procesu s druge strane, tada će se trošak ugradnje limitatora otplatiti već za jednu godinu dana.

Limitatori s osam stupnjeva služi za ograničavanje maksimalne potrošnje energije u 15 minutnom periodu. Na temelju dva signala iz el. brojila, impulsa energije i impulsa 15 minutnog perioda dobiva se informacija o trenutnoj potrošnji trošila.

U slučaju da program procijeni da će se trenutna snaga prekoračiti maksimalna energija na kraju 15 minutnog perioda, kreće se s isključivanjem potrošača prema zadanom prioritetu sve dok se ne procijeni da će potrošena energija na kraju 15 minutnog perioda biti manja od maksimalne dopuštene.

Program izračunava snagu svakih 5 sekundi da bi se dobio što točniji iznos trenutne snage. Neprestano se proračunava vrijeme isključenja na osnovu trenutne snage i snage trošila koje je na redu za isključiti.

Nadzor i upravljanje limitatorom obavlja se putem operacijskog panela prema uputama za korištenje operacijskog panela.

KOMPENZACIJA JALOVE ELEKTRIČNE ENERGIJE

HEP također naplaćuje većim potrošačima i jalovu el. energiju. Za mjerenje jalove el. energije koristi se el. brojilo jalove el. enegrije. U praksi se koristi COMBI brojilo, koje mjeri i radnu i jalovu el. energiju i mjeri maksimalnu snagu. Takvo brojilo ima u sebi već uklopni sat za dvije ili više tarifa.

Jalova energija teče el. vodovima u slučajevima, kada se tzv. priključe induktivni potrošači. To su najviše elektromotori, transformatori, magneti i sl.

Ukoliko se u računu vidi značajna stavka za plaćanje jalove energije, vrijeme je da ugradite uređaj za kompenzaciju jalove energije. S tim uređajem može se u potpunosti eliminirati trošak za jalovu energiju.

Drugi razlog zašto bi trebalo imati vlastitu kompenzaciju, je taj, što fazni pomak, koji se javlja kad imate previše induktivnih potrošača, smeta ostalim potrošačima na mreži, prvenstveno vašim potrošačima.

Uređaj za komenzaciju sastoji se od regulatora (npr. Roederstein) i kondenzatorskih baterija, (npr 12 kVAr, 25 kVAr, 50 kVAr), koji su ugrađeni u poseban ormarić, ili se ugrađuju u postojeće elektro ormare. Regulator uključuje kondenzatore u strujni krug, i na taj način održava cos fi u dozvoljenim granicama.
ZNAČAJKE
OGRNIČENJE MAKSIMALENE ANGAŽIRANE SNAGE POTROŠAČA
Moguće su isporuke prema narudžbi kupca, kako slijedi:
⦿ Limitator 1, 2, 3 ili 4 stupnja
⦿ Limitator 5, 6, 7 ili 8 stupnja
⦿ Limitator više od 8 stupnjeva

KOMPENZACIJA JALOVE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Moguće su isporuke prema narudžbi kupca, kako slijedi:
⦿ Kompenzacija u 2 do 6 stupnjeva
⦿ Kompenzacije u 7 do 12 stupnjeva
REFERENCE
starchevron-down