Frekvencijski pretvarači

Frekvencijski pretvarači

Za upravljanje brzinom vrtnje asinkronog motora koriste se frekvencijski pretvarači. Frekvencijski pretvarači, općenito se dijele na izravne i neizravne pretvarače. Izravni pretvarači podrazumijevaju da nema nikakvog međukruga između ulaznog i izlaznog kruga. Neizravni pak se dijele s obzirom na vrstu međukruga i tako imamo pretvarače s naponskim i strujnim međukrugom. Izravni pretvarači poznati su pod nazivom ciklopretvarači. Koriste se za regulaciju brzine vrtnje asinkronih i sinkronih strojeva u području velikih snaga i u slučajevima kad je potrebno regulirati male vrijednosti brzine vrtnje. Za neizravni pretvarač s istosmjernim međukrugom karakteristično je da se energija uzeta iz mreže pretvara dva puta. Najprije se pomoću usmjerivača pretvara u istosmjernu energiju i drugi put pomoću izmjenjivača frekvencije u energiju željenog napona i frekvecije trofaznog sustava. Pretvarač frekvencije s naponskim međukrugom sastoji se od usmjerivača, istosmjernog međukruga i izmjenjivača upravljanog širinsko impulsnom modulacijom.